Berdienola-Lamarkij

Devon rexen 

 

Behaalde titels

Wereld Premioraat Risey Bubble's ilka 2016


Groot Europees Kampioen Berdinola-Lamarkij Peewee 2016


Gr. int. Ch. Hope Daimond Day *PL 2018

 

Internationaal Kampioen Murphy du Domaine de Lobo 2019