Berdienola-Lamarkij

Devon rexen 

 

Behaalde titels


Gr.Int. Kampioen Murphy du Domaine de Lobo 2019

int. Premioraat Hope Daimond Day *PL 2020

Gr. int. kampioen Hope Daimond Day *PL 2018

Groot Europees Kampioen Berdinola-Lamarkij Peewee 2016

Wereld Premioraat Risey Bubble's ilka 2016